Regional advisory platform
Random ImageRandom ImageRandom Image

Regional advisory platform

Increasing number of migrants in the City of Prague can not be belittled. Smooth process of integration of migrants into the majority society should be in the interest of all institutions and organizations.

Conceptual work in this field in Prague was lacking until 2012. From this reason ICP became the coordinator of activities aiming to create the Concept of the City of Prague for the Integration of Foreigners, which should stem from the national Conception of the Integration of Foreigners; the Prague´s conception should be however adapted to demands and particularities of the City of Prague.

Three advisory groups are involved in the process of creation of the Prague´s concept:

1.) Migrant Forum is an institution where representatives of migrant communities living in Prague meet. Migrant Forum first assembled in the September 2012. Its main goal is to activate migrnats, however it is also meant to be a source of information on needs, requests and ideas of migrants themselves.

2.) Regional Advisory Platrform has become a place for sharing experience and information for members of the Platform. It actually consists of 64 representatives of NGOs, Labour Offices, local authorities and its departments and other institutions/organizations (see the list of participants bellow).

Platform members were divided into 4 working groups focused on following aspects of the integration of the third-country nationals:

1. Education

2. Activation, participation, coexistence

3. Access of migrants to public and social services

4. Employment of migrants, participation of migrants in the labour market

3.) Expert Group consists of 12 members – representatives of the Prague´s Magistrate, ICP, city districts and NGOs as well as one guest from the Czech Ministry of the Interior. This group compiled extensive documents created by the working groups into final document entitled „Proposal of Priorities for the Integration of Foreigners in 2014-2016“. This document was submited for aproval of the Prague City Council´s Commitee for National Minorities and Integration of Migrants in the end of the March 2013.

Working groups have been regularly meeting again since the May 2013 to create foundation for final version of the Prague´s concept, which we would like to submit for Prague City Council´s as well as Prague Assembly´s approval by the end of 2013. We hope that this document will become a conceptual material with long-term validity and will be obligatory for all governmental and non-governmental subjects active in the field of integration of the third-country nationals in the City of Prague. We also strongly hope that this document will generally help to improve situation of the third-country nationals living in Prague.

Meeting minutes are available HERE!

Scheduled dates of the Regional advisory platform meetings:

9.2.2016 at 1.00 pm at Prague City Hall, room n.. 349, 3. floor., Mariánské náměstí 1, Prague 1. Tentokrát na téma: "Activization and support the participation of migrants in public life in the City of Prague"!

For more information please contact:

Metodická vedoucí
Anca Covrigová, M.A.

  metodik@icpraha.com

Seznam členů poradní platformy:

Nevládní organizace Veřejná správa
AMIGA o.s. Magistrát hlavního města Praha
Centrum pro integraci cizinců, o.s. Odbor azylové a migrační politiky MV ČR
Člověk v tísni, o.p.s

KŘ PČR HMP, Cizinecká policie

Dům národnostních menšin, o.p.s. Magistrát města Plzně
Evropská kontaktní skupina, o.s. Útvar rozvoje hlavního města Praha
InBáze, o.s. Městská část Praha 1
Klub Hanoi, o.s. Městská část Praha 3
Konsorcium nevládních organizací             pracujících s migranty, o.s. Městská část Praha 5
La Strada ČR, o.p.s. Městská část Praha 7
Lačhe Čhave, o.s. Městská část Praha 10
Maltézská pomoc, o.p.s. Městská část Praha 11
META, o.s. Městská část Praha 12
Multikulturní centrum Praha, o.s. Městská část Praha 13
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Městská část Praha 14
Poradna pro integraci, o.s. Městská část Praha 17
Sdružení pro integraci a migraci, o.s. Správa uprchlických zařízení MV ČR
Slovo 21, o.s. Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro HMP
Vzdělávací a kulturní instituce Mezinárodní organizace
Fakulta humanitních studií UK Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
Filosofická fakulta UK Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR)

Vysoká škola ekonomická v Praze

Městská knihovna v Praze 

 

 

Integrační centrum Praha o.p.s.