Ke stažení
Random ImageRandom ImageRandom Image

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva ICP 2012/2013
Výroční zpráva ICP 2013/2014
Výroční zpráva ICP 2014/2015

Letáky pro migranty

Informační leták ARA
Informační leták CZ
Informační leták ENG
Informační leták ES
Informační leták CHI
Informační leták MON
Informační leták RUS
Informační leták UKR
Informační leták VIE

Letáky pro odbornou veřejnost

Informační leták pro úřady a instituce

Informační brožura pro migranty - V Praze jsme doma!

aktualizováno pro rok 2015

ruská verze - RUS
mongolská verze - MONG
česká verze - CZE
anglická verze - AJ
ukrajinská verze - UKR
vietnamská verze - VIET

Dokumenty k realizaci projektu

aktualizováno pro projekt Integrační centrum Praha V, reg.č. AMIF/1/02

Informovaný souhlas anglicky
Informovaný souhlas mongolsky
Informovaný souhlas rusky
Informovaný souhlas vietnamsky
Karta klíčové aktivity - poradenství
Dohoda o účasti na kurzu českého jazyka - AJ
Dohoda o účasti na kurzu českého jazyka - RU
Dohoda o účasti na kurzu českého jazyka - VIET
Dohoda o účasti na kurzu českého jazyka pro děti

Regionální poradní platforma - zápisy

1. jednání, 18.9.2012
2. jednání, 6.11.2012
3. jednání, 27.11.2012
4. jednání, 18.12.2012
5. jednání, 22.1.2013
6. jednání, 12.3.2013
7. jednání, 18.6.2013
8. jednání, 17.9.2013
9. jednání, 15.10.2013
10. jednání, 17.12.2013
11. jednání, 18.3.2014
12. jednání, 19.6.2014
13. jednání, 23.9.2014
14. jednání, 9.12.2014
15. jednání, 10.3.2015
16. jednání, 9.6.2015
17. jednání, 6.10.2015
18. jednání, 8.12.2015
19. jednání, 9.2.2016
20. jednání, 12.4.2016

Platforma migrantů - zápisy

1. jednání, 13.9.2012
2. jednání, 16.1.2013
3. jednání, 19.3.2013
4. jednání, 10.9.2013
5. jednání, 19.12.2013
7. jednání, 7.10.2014
8. jednání, 16.12.2014
9. jednání, 22.1.2015
10. jednání, 30.3.2015
11. jednání, 25.6.2015
12. jednání, 20.11.2015
13. jednání, 28.4.2016

Spolu a lépe - Centra na podporu integrace cizinců v ČR

Spolu a lépe - Centra na podporu integrace cizinců v ČR

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/17 ze dne 19.6.2014
Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců - final
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 98 ze dne 27.1.2015
Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 130 ze dne 26.1.2016
Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2016

Publikace a další materiály

Integrační kurzy pro migranty a migrantky, IOM, 2013
Fond zkušeností a dobré praxe ze zahraničí, Slovo 21, 2013
Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření ICP, 2014
Časopis Školní poradenství v praxi 2/2015, str.36
Manuál výuky českého jazyka pro cizince v ICP, 2015
Pracovní sešit výuky českého jazyka pro cizince v ICP, 2015
Metodika k workshopům ICP na mateřských školách, 2015
Pracovní listy k workshopům ICP na mateřských školách, 2015

Formování profese interkulturní pracovník/ice. Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR. Inbáze, 2014
Slovník pro interkulturní práci - angličtina
Slovník pro interkulturní práci - vietnamština
Slovník pro interkulturní práci - mongolština
Slovník pro interkulturní práci - španělština
Slovník pro interkulturní práci - ruština
Slovník pro interkulturní práci - čínština
Slovník pro interkulturní práci - arabština

 

Integrační centrum Praha o.p.s.