Kurzy českého jazyka
Random ImageRandom ImageRandom Image

Kurzy českého jazyka pro dospělé migranty/tky

 • Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé
 • Ranní, dopolední, odpolední, večerní i víkendové
 • Speciálně určeny pro rodiče s dětmi s bezplatným hlídáním dětí
 • Platí se pouze registrační poplatek ve výši 500 Kč, dále je výuka ZDARMA
 • POZOR! V období od 1. 7. do 30. 6. můžete být registrovaní a navštěvovat pouze jeden kurz českého jazyka!
 • Kurzy nejsou určeny pro občany členských států Evropské Unie a občany ČR!

Úrovně kurzů českého jazyka:

a) Kurzy pro začátečníky, úroveň A1
- 100 vyučovacích hodin (100 x 45 minut)
- Kurzy připraví účastníka na zkoušku A1 k trvalému pobytu
- Dělení kurzů dle mateřského jazyka na slovanské, neslovanské a další
- Sylabus kurzu (příloha č.1)

b) Kurzy pro mírně pokročilé, úroveň A2
- 70 vyučovacích hodin (70 x 45 minut)
- Kurzy jsou zakončeny povinným čtyřhodinovým seminářem o českých reáliích, jejichž znalost je nezbytná pro získání českého státního občanství
- Dělení kurzů dle mateřského jazyka na slovanské, neslovanské a další
Sylabus kurzu (příloha č.2)

c) Kurzy pro pokročilé, úroveň B1
- 70 vyučovacích hodin (70 x 45 minut)
- Kurzy jsou zakončeny povinným čtyřhodinovým seminářem o českých reáliích, jejichž znalost je nezbytná pro získání českého státního občanství
- Smíšené kurzy bez ohledu na mateřský jazyk
- Sylabus kurzu (příloha č.3)

Jak se zaregistrovat?
- Registrace probíhá pouze online prostřednictvím webových stránek ICP a to vždy 2x ročně
- Registrace do kurzů českého jazyka má dvě fáze:
- 1. fáze: vyplnění osobních a kontaktních údajů a online testu, který určí úroveň vašeho českého jazyka
- 2. fáze: registrace do kurzu českého jazyka dle vaší úrovně a požadovaného termínu

   1. fáze pro tento semestr začíná dne 5.1. 2016 v 10:00 ráno
   2. fáze registrace do JARNÍCH kurzů českého jazyka začíná 11.1. 2016 v 10:00/10am

- Registrovat se můžete na odkazu: www.icpraha.com/kurzy
- Po úspěšném vyplnění testu budete uloženi do databáze zájemců o kurzy českého jazyka a o jakýchkoliv novinkách či změnách vás budeme informovat emailem!

Podmínky pro účast na kurzu českého jazyka
- Klient se registruje skrze online systém, který určí jeho úroveň českého jazyka
- První lekci kurzu klient vyplní Dohodu o účasti na kurzech čj, kde najde veškerá práva a povinnosti účastníka kurzu čj
- Nejpozději druhou vyučovací hodinu zaplatí klient registrační poplatek ve výši 500 Kč

Kurzy českého jazyka pro děti

 • Prázdninové kurzy i kurzy během školního roku v odpoledních hodinách nebo o víkendech
 • 50 vyučovacích hodin (50 x 45 minut)
 • Platí se pouze registrační poplatek ve výši 300 Kč, dále je výuka ZDARMA
 • Dvě úrovně kurzů českého jazyka pro děti:
  a. Pro děti předškolního věku (4 – 6 let)
  b. Pro děti mladšího školního věku (7 – 13 let)
 • Výuka českého jazyka probíhá hravou formou, součástí kurzu je také seznámení dítěte se sociokulturním prostředím ČR
 • Kurzy čj pro děti budou začínat o letních prázdninách tohoto roku
 • V případě zájmu o kurz čj pro děti prosím vyplňte tento ONLINE FORMULÁŘ
 • POZOR!  V období od 1. 4. do 31. 12. může být vaše dítě registrováno a navštěvovat pouze jeden kurz českého jazyka pro děti!
 • Kurzy nejsou určeny pro občany členských států Evropské Unie a občany ČR!

Podmínky pro účast na kurzu českého jazyka pro děti
- Zákonný zástupce vyplní online registrační formulář
- První lekci kurzu zákonný zástupce vyplní Dohodu o účasti na kurzech čj pro děti, kde najde veškerá práva a povinnosti účastníka kurzu čj pro děti
- Nejpozději druhou vyučovací hodinu zaplatí zákonný zástupce registrační poplatek ve výši 300 Kč

Na facebooku se můžete přidat do skupiny KURZY ČESKÉHO JAZYKA 
(https://www.facebook.com/groups/133101273540275/?fref=ts)  v Integračním centru Praha, kam průběžně píšeme novinky týkající se výuky českého jazyka.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte:


Koordinátor vzdělávacích aktivit
Vojtěch Havrda

  edu@icpraha.com

Konzultační hodiny ke kurzům českého jazyka
Office hours for courses of Czech language
Консультации по курсам чешского языка

Pondělí / Monday / Понедельник 13:00–16:00 / 01:00–04:00 PM
Středa / Wednesday / Среда 09:00–12:00 / 09:00–12:00 AM

Naši lektoři a lektorky

Blanka Charvátová 
Ludmila Kopřivová
Karolína Dohnalová
Karolína Šípalová
Naďa Magulová
Pavla Šimůnková
Miroslava Mrázková
Marie Sibaiová - lektorka kurzů českého jazyka pro arabsky mluvící
Markéta Vahalíková - lektorka kurzů českého jazyka pro anglicky mluvící
Jitka Nováková - lektorka kurzů českého jazyka pro anglicky mluvící
Eva Drhlíková - lektorka kurzů českého jazyka pro španělsky mluvící
Marta Lopatková - lektorka kurzů českého jazyka pro vietnamsky mluvící
Ondřej Slowik - lektor kurzů českého jazyka pro vietnamsky mluvící
Jan Josl - lektor kurzů českého jazyka pro děti

Integrační centrum Praha o.p.s.