O ICP
Random ImageRandom ImageRandom Image

Historie ICP

Integrační centrum Praha je obecně prospěšnou společností, jejíž vznik byl schválen Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/70 ze dne 4.11.2011.

Integrační centrum Praha oficiálně vzniklo dne 14.3.2012 a jeho zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy. 

Projekt Integračního centra Praha se realizuje od 1.4.2012 a financován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a rozpočtu hl. m. Prahy. 

Cíle Integračního centra Praha, o.p.s.

  • eliminace zneužívání znevýhodněného postavení migrantů v různých oblastech života;
  • vytvoření koncepce integrace cizinců na území hl. m. Prahy;
  • minimalizace vytváření uzavřených center komunit migrantů;
  • podpora rozvoje občanské společnosti, snížení napětí mezi obyvateli hl. města a migranty;
  • zajištění spolupráce a koordinace aktérů integrace;
  • zapojení cizinců do integračních a rozhodovacích procesů a do veřejného života

O projektu "Integrační centrum Praha"


Dne 1.4.2012 jsme zahájili realizaci projektu pod názvem „Integrační centrum Praha“ (ICP), které navázalo svým vznikem na již deset regionálních integračních center, které se postupně zakládaly od roku 2009. Vznik integračních center vychází z vládního dokumentu "Koncepce integrace cizinců", který definuje hlavní cíle integrační politiky.

Dne 31.3.2013 jsme úspěšně tento projekt dokončili a od 1.4.2013 jsme na něho navázali projektem pod názvem „Integrační centrum Praha II“, který byl úspěšně ukončen dne 31.3.2014. Od 1.4.2014 realizujeme již třetí projekt ICP pod názvem "Integrační centrum Praha III" na který navázal čtvrtý projekt "Integrační centrum Praha IV". 

Projekty, které Integrační centrum Praha realizuje jsou ze 75% podpořeny z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z 25% z rozpočtu hl. m. Praha.

Na realizaci projektu ICP se podílí partnerské neziskové organizace, které dlouhodobě pracují s cizinci, a v této oblasti dosahují vynikajících výsledků. Jedná se o Poradnu pro integraci, o.s., InBázi, o.s., Sdružení pro integraci a migraci, o.s. a Organizaci pro pomoc uprchlíkům, o.s.Partnerské neziskové organizace zajišťují poskytování odborného sociálního a právního poradenství a práci s celými rodinami migrantů.

Na realizaci projektů se také podílejí partnerské městské části, které poskytují prostory pro pobočky ICP, a které velmi intenzivně spolupracují na samotné integraci migrantů do české majoritní společnosti. Jedná se o Městské části Praha 4, 12, 13 a 14:


Cílová skupina projektu

  • klienty ICP jsou státní příslušníci třetích zemí (zemí mimo EU), kteří pobývají na území ČR legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb.
  • klienty ICP jsou státní příslušníci třetích zemí (zemí mimo EU), kteří mají udělený status mezinárodní ochrany (azyl a doplňková achrana)
  • klienty ICP nejsou občané členských států EU
  • klienty nejsou státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto
Integrační centrum Praha o.p.s.