Partneři
Random ImageRandom ImageRandom Image

PartneřiInBáze, o.s.se v České republice věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním centru InBáze v Praze a komunitním centru Rakovice v Jihočeském kraji. V rámci komunitních programů probíhají pravidelné multikulturní skupiny Kruhy (pondělní a středeční skupina pro ženy, skupina pro maminky s dětmi do 6 let a skupina pro seniory Babí léto), pravidelné aktivity pro děti včetně podpory mimoškolní činnosti a doučování, jazykové kurzy češtiny a angličtiny. Poradenské služby zahrnují sociální a právní poradenství, asistenční služby na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR v Praze, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a psychologické poradenství. InBáze také pořádá multikulturní festival Refufest v Praze a Rakovicích a rozvíjí sociální podnikání zajišťující pracovní uplatnění pro ženy migrantky Ethnocatering. Všechny programy probíhají se zapojením dobrovolníků. Organizace je také členem Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty.

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) od roku 1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice s pobočkami v Praze, Brně, Plzni a Českých Budějovicích. OPU bezplatně poskytuje právní a sociální pomoc svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro veřejnost i své klienty, aktivně se zapojuje do prosazování lidských práv cizinců a uprchlíků a ovlivňování azylové a migrační politiky v ČR a EU. OPU realizuje také projekty zahraniční rozvojové pomoci (Gruzie, Bosna), spolupracuje s řadou dobrovolníků a je již déle než 18 let implementujícím partnerem Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Praze.

Sdružení pro integraci a migraci o.s. (SIMI) je lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. SIMI poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům bez ohledu na pobytový status žijícím na území České republiky. Poradenství je poskytováno především v Praze, ale jejich klienti se na ně mohou obracet emailem či telefonicky z celé České republiky, popřípadě i ze zahraničí.

Poradna pro integraci, o.s. (PPI) je nestátní nezisková organizace, která již od roku 1998 poskytuje cizincům podporu při jejich integraci do české společnosti. V současnosti působí na 2 pracovištích, vedle sídla organizace v Praze funguje Komunitní multikulturní centrum PPI v Ústí nad Labem. Od svého založení nabízí PPI sociálněprávní poradenství, od roku 2010 má PPI zaregistrovánu také sociálně aktivizační službu. Cizincům nabízí komplexní služby a podporu, které zahrnují: sociální a právní poradenství – zejména sociální poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů klientů při jednání s úřady a zaměstnavateli, návštěvy klientů v místě jejich bydliště, pomoc s řešením bytové otázky, pracovní poradenství a pomoc s vyhledáváním práce a integrací; sociálně aktivizační služby – výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poskytování informací týkajících se práv a povinností rodin či o systému výchovných, vzdělávacích či volnočasových institucí a sociální poradenství podporu komunitních aktivit – podpora cizinců v jejich integraci a zároveň pomoc při zachovávání jejich kulturní identity.Partnerské městské částiSponzoři a spolupracující firmy

  

Mediální partneři

         

Spolupracující organizace

                 

Další spolupracující městské části

 

Spolupracující vzdělávací instituce

   

Integrační centrum Praha o.p.s.