Právní poradenství
Random ImageRandom ImageRandom Image

Právní poradenství

Právní poradenství se týká především řešení konkrétních problémů migrantů z oblasti práva a zvyšování jejich právního povědomí. Zabývá se také ochranou lidských práv a bojem proti diskriminaci.

Na poradenství se musíte vždy předem objednat a osobně přijít na konzultaci! Tel: +420 252 543 846

V případě, že z opravdu vážných důvodů (např.hospitalizace, nemoc) nemůžete přijít na konzultaci, můžete poslat rodinného příslušníka. Musíte mu však dát plnou moc.
Plná moc musí obsahovat o Vás i o zmocněnci tyto informace: jméno  a příjmení, datum narození, státní příslušnost, typ pobytu/víza, typ a číslo dokladu totožnosti (pasu, biometrické karty apod.) a kontakt na Vás a zmocněnce.
V případě že plná moc nebude obsahovat tyto údaje, konzultace nebude poskytnuta!

Příklady právního poradenství:

  • konzultace ve věcech cizineckého práva (podmínky a náležitosti jednotlivých žádostí dle zákona o pobytu cizinců, možnosti sloučení rodiny, povinnosti vůči cizinecké policii)
  • informování o právním systému České republiky (práva a povinnosti vyplývající z nájmu bytu, možnosti uzavření nebo rozvodu manželství)
  • ochrana lidských práv cizinců, právní pomoc ve věcech přímé i nepřímé diskriminace
  • informování o podmínkách udělení českého státního občanství, asistence v průběhu celého řízení
  • konzultace postupu ve věci ověřování listin vydaných soudy a úřady v cizině

 

Termíny právního poradenství:

Praha 4 - Pankrác Pondělí:
Čtvrtek:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Praha 12 - Modřany Úterý:
Středa:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Praha 13 - Lužiny Úterý:
Čtvrtek:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Praha 14 – Černý Most Pondělí:
Úterý:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Komunitní a informační centrum Pondělí:
Středa
9:00 - 15:00
9:00 - 15:00
Kancelář v Sapě Čtvrtek: 8:00 - 16:00

 

Integrační centrum Praha o.p.s.