Projekty
Random ImageRandom ImageRandom Image

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekt Integrační centrum Praha V, reg.č. AMIF/1/02

Doba trvání: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016
Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Financování: Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv.žadatelé).

Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-IV. Cizincům z třetích zemí nabízíme:
- právní a sociální poradenství
- kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace a adaptačně-integrační kurzy "Vítejte v ČR"
- pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
- bezplatné využití nabídky Informačního centra (internet, knihovna, volné prostory)

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:
- naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru)
- terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
- vzdělávání odborníků, vzdělávání žáků v MŠ a studentů na SŠ
- informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
- monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu)

       

„Žijeme na čtyřce společně“

Doba trvání: 1. 5. 2015 – 31. 12. 2015
Realizace dílčí aktivity: MČ Praha 4, Integrační centrum Praha, o.p.s.
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 4

V rámci projektu „Žijeme na čtyřce společně“ bude zdejší pobočka ICP Praha 4 realizovat za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 4 dílčí projekt s názvem "Češtinou k integraci". Konkrétně se jedná o pořádání 3 kurzů ČJ pro migranty, žijící na území MČ Praha 4 v rozsahu 50 vyučovacích hodin. Kurzy budou pro účastníky zdarma, nicméně je nutné zaplatit vratnou motivační zálohu ve výši 500 Kč. Kurzy budou realizovány od září do prosince 2015 a budou probíhat 2x týdně v podvečerních hodinách v prostorách 2 základních škol na Praze 4- ZŠ Poláčkova a ZŠ Bítovská. Cílem těchto kurzů českého jazyka je připravit jejich účastníky na komunikaci v českém jazyce a usnadnit tak jejich život v Praze.

Více o projektu se dozvíte na následujícím odkazu.

 

Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2015

Doba trvání: 1.4.2015 - 31.12. 2015
Realizace dílčí aktivity: MČ Praha 7, Integrační centrum Praha, o.p.s., vybrané základní školy (viz web)

Financování: Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 7

Projekt „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 7 v roce 2015“ je rozdělen do tří hlavních aktivit. V rámci projektu se budou realizovat 2 semináře sociokulturní orientace (SKO), 1 kurz českého jazyka pro děti a 1 kulturní akce.  Základní cílem projektu je poskytování bezplatných vzdělávacích aktivit pro cizince ze třetích zemí a děti-cizince ze třetích zemí (semináře, kurzy čj), které pomohou odstraňovat překážky jejich integrace a řešit individuální potřeby. Kurzy čj pro děti - migranty bude realizována ve spolupráci se základními školami.

Více o projektu se dozvíte na následujícím odkazu.

 

Integrace cizinců MČ Praha 13 pro rok 2015

Doba trvání: 3. 2. – 31. 12. 2015
Realizace dílčí aktivity: MČ Praha 13, Integrační centrum Praha o.p.s.
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 13

Integrační centrum Praha (ICP) připravuje i v tomto roce ve spolupráci s MČ Praha 13 kulturně-komunitní akci „Nejsme si cizí“. Akce se koná v rámci projektu „Integrace cizinců na Praze 13“, který již řadu let napomáhá přátelskému soužití migrantských komunit s majoritní společností na „Třináctce“. Zatímco v minulém roce jsme pro návštěvníky/ce připravili v rámci akce výstavu lokálních umělkyň s migrantskou zkušeností, malířský workshop, ochutnávku národních specialit a hudební vystoupení v kulturním domě Mlejn, letos se můžete těšit na zcela nový program i prostory.

Akce se uskuteční v sobotu 20. června 2015 v odpoledních hodinách na půdě Centrálního parku Prahy 13. Kromě přátelské atmosféry se můžete těšit na společné grilování specialit z nejrůznějších koutů světa (grily budou k zapůjčení zdarma), živé vystoupení multikulturní kapely a sportovní vyžití. Pro děti bude připravený umělecký workshop a doprovodný program. Pokud o akci chcete vědět více, obracejte se se svými dotazy na vedoucí pobočky ICP na Praze 13 na emailové adrese praha13@icpraha.com.

 

Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015

Doba trvání: 1. 4. 2015 – 31. 12. 2015
Realizace dílčí aktivity: MČ Praha 14, Integrační centrum Praha, o.p.s.
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 14

Pod názvem „Praha 14 pro všechny“ realizuje zdejší pobočka ICP v rámci projektu „Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015“ několik aktivit zaměřených na místní komunitu. Jedná se o kurz českého jazyka pro mladší děti, který proběhne na konci srpna a jeho cílem je usnadnit dětem – cizincům nástup do školy. Na říjen je pak plánovaná multikulturní akce pro rodiče s dětmi. V rámci projektu proběhne rovněž na podzim série tří na sebe volně navazujících seminářů s tématikou z oblasti uplatnění na trhu práce.

Více o projektu se dozvíte na následujícím odkazu.

 

Projekt Integrační centrum Praha IV.

Doba trvání: 1. 4. 2015 – 30. 6. 2015
Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost. 

Tříměsíční projekt přímo navazuje na již realizované projekty projekt ICP. Cizincům z třetích zemí nabízíme:
- právní a sociální poradenství
- kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace
- pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
- bezplatné využití nabídky Komunitního a informačního centra (internet, knihovna, volné prostory)

Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno:
- naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru)
- terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
- informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
- monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu)

   

       

Projekt Integrační centrum Praha III.

Doba trvání: 1. 4. 2014 – 30. 4. 2015
Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost.

Projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I. a ICP II. a je realizován ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi městskými částmi, s přímou podporou MHMP. Nabídka aktivit ICP zahrnuje:
- právní a sociální poradenství a práci s celými rodinami CTZ
- kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace pro CTZ, včetně nezletilých
- pořádání komunitních a kulturních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
- využití Komunitního a informačního centra (bezplatný přístup k informacím, podpora rozvoje občanské společnosti a aktivizace CTZ)
- realizace vzdělávacích seminářů pro odborníky (úředníci MČ, MHMP, pedagogičtí pracovníci, CP apod.) – zvyšování informovanosti odborníků a zvyšování institucionální ochrany CTZ
- realizace multikulturních workshopů v mateřských školách (prevence negativních jevů, rasismu a xenofobie; podpora přátelského soužití majoritní společnosti a migrantských komunit)
- zapojení migrantů do činnosti ICP jako interkulturní pracovníci pro rusko-ukrajinskou/vietnamskou komunitu (podpora integrace migrantů, zjednodušení komunikace mezi migranty a úřady, podpora přátelského soužití)
- monitoring situace CTZ v Praze a terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
- informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
- naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru)

   

       

Integrace cizinců MČ Praha 13 pro rok 2014

Integrace cizinců MČ Praha 13 pro rok 2014
Doba trvání: 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
Realizace dílčí aktivity: MČ Praha 13, Integrační centrum Praha o.p.s.
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 13

Městská část Praha 13 realizovala již čtvrtým rokem projekt zaměřený na integraci cizinců. Kromě podpory vybraných základních a mateřských škol s velkým počtem dětí-cizinců formou vzdělávání pedagogů a financování doučování ČJ, uspořádala městská část v rámci projektu i kulturně-komunitní akci „Nejsme si cizí“.

Cílem této akce, na jejíž realizaci se podílelo Integrační centrum Praha, bylo přispět k rozvoji přátelského soužití mezi majoritní společností a zástupci migrantských komunit na Praze 13. Akce se pod taktovkou příslušné městské části konala již po několikáté, pro Integrační centrum Praha to byla v roce 2014 první zkušenost. Pro návštěvníky z řad majoritní společnosti i migrantských komunit připravilo ICP 6. listopadu 2014 v kulturním domě Mlejn výstavu lokálních umělkyň s migrantskou zkušeností, malířský workshop, ochutnávku národních specialit a hudební vystoupení.

Více o projektu se dozvíte na následujícím odkazu.

 

Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2014

Doba trvání: 1. 3. 2014 – 31. 12. 2014
Realizace dílčí aktivity: MČ Praha 14, Integrační centrum Praha, o.p.s.
Financování: Ministerstvo vnitra ČR, MČ Praha 14

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců na území MČ Praha 14 v roce 2014“ realizovala zdejší pobočka ICP za finanční podpory MVČR a MČ Praha 14 jeden kurz českého jazyka pro začátečníky a  dva kurzy sociokulturní orientace (SKO). Kurz českého jazyka probíhal v období od poloviny září do půlky prosince a byl určen úplným začátečníkům s jiným než slovanským mateřským jazykem. Kurzy SKO se uskutečnily v dubnu a v prosinci. První z nich proběhl na téma „Nový zákon o státním občanství a nový občanský zákoník“. Účastníci na něm byli informováni o důležitých změnách, k nimž v loňském roce došlo v právním systému ČR. Druhý kurzu SKO byl věnován problematice daní a daňového přiznání. Cílem těchto aktivit bylo podpořit zapojení migrantů do společnosti a zvýšit jejich informovanost.

Více o projektu se dozvíte na následujícím odkazu.

 

Občanská participace mladých migrantů - projekt ACCESS

Doba trvání: 1. 12. 2013 – 31. 5. 2015
Realizace: Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Helsinkách (kompletní seznam partnerských organizací včetně Integračního centra Praha, o.p.s. je dostupný na webových stránkách projektu)
Financování: Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), Evropská komise (EIF), partneři projektu ve Finsku, Španělsku a ČR

Cílem projektu ACCESS je umožnit migrantské mládeži stát se občansky aktivní na místní, národní a evropské (EU) úrovni. Projekt ACCESS poskytuje konkrétní rady a nástroje tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky a nápady mladých lidí již do rozhodovacího procesu. ICP je partnerem projektu, podílelo se na plánování projektových aktivit, jejich realizaci a následném vyhodnocení. Název ACCESS je zkratkou pro „Active Citizenship: Enhancing Political Participation of Migrant Youth“ , tedy Aktivní občanství: zvýšení politické participace migrantské mládeže. Do aktivit projektu bylo zapojeno více než 25 mladých migrantů.

V rámci projektu probíhala pravidelná setkání mládeže, na kterých pracovala skupina na různých tématech, týkajících se života v Praze. Kromě toho byl proveden podrobný výzkum metodou "peer review", v rámci kterého byla hodnocena MČ Praha 14 a její politika podpory mládeže a migrantů. Stav byl hodnocen na základě analýzy a hloubkových rozhovorů se zástupci různých institucí (ICP a jiných NNO, MHMP, MV ČR, MČ Praha 14) a se samotnými mladými migranty. Analýza situace v Praze, resp. Praze 14 bude prezentována na závěrečném semináři projektu ACCESS, který proběhne dne 13. května 2015 v Bruselu. Závěry a finální zpráva z projektu budou dostupné na webové stránce ICP.

Více o projektu se dozvíte na následujícím odkazu.

  

Projekt Integrační centrum Praha II.

Doba trvání: 1. 4. 2013 – 31. 3. 2014
Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha

Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost.

Projekt Integrační centrum Praha II. přímo navazoval na realizovaný projekt ICP I. v rámci snahy o zachování kontinuity činnosti. Projekt byl realizován s přímou podporou MHMP. ICP prostřednictvím Komunitního a informačního centra a čtyř poboček na spolupracujících městských částech Prahy nabízelo spolu s partnerskými organizacemi cizincům ze zemí mimo EU následující:
- právní a sociální poradenství a poradenství pro celé rodiny
- kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace, včetně nezletilých
- pořádání komunitních a kulturních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority)
- využití Komunitního a informačního centra (bezplatný přístup k informacím, podpora rozvoje občanské společnosti a aktivizace CTZ)

Dále bylo v rámci projektu realizováno:
- příprava Doporučení pro Koncepci hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace a podpora neziskového sektoru)
- terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ)
- informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu)
- monitoring situace CTZ v Praze (dotazníkové šetření, informace z terénu)

   

       

Projekt Integrační centrum Praha I.

Doba trvání: 1. 4. 2012 – 31. 3. 2013
Realizace: Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF), Magistrát hlavního města Praha

V rámci projektu došlo k vybudování Integračního centra Praha (ICP), které je od roku 2012 provozováno o. p. s. zřízenou a finančně podporovanou hlavním městem Praha. Z ICP se stal pomocník při řešení problémů cizinců a přirozeně vyhledávané místo jejich setkávání.

ICP v průběhu prvního roku své existenci otevřelo 4 pobočky – na Praze 4, 12, 13 a 14.
V rámci projektu ve spolupráci s partnerskými organizacemi ICP poskytovalo tyto služby:
- poradenské služby (právní, sociální),
- vzdělávací kurzy pro cizince (český jazyk, kurzy socio-kulturní orientace),
- práce s celými rodinami cizinců (sociální práce s rodinami, psychologické poradenství)
- komunitní a kulturní aktivity (osvětové), informační aktivity,
- vzdělávání odborníků (posilování kompetencí úředníků státní správy, samosprávy, učitelů, lékařů atd. pro práci v problematice cizinců)

Realizace projektu vedla ke sjednocení, koordinaci a zefektivnění služeb cizincům ze třetích zemí na území hl. města, které do této doby nejednotně poskytovaly různé subjekty v různé šíři a kvalitě.

Součástí aktivity ICP se stala i koncepční práce. Ve spolupráci s ostatními organizacemi a institucemi působící na poli integrace (členy nově vytvořené Regionální Poradní Platformy a Fóra migrantů) ICP připravilo podklady k vytvoření koncepce integrace cizinců na území hl. města Prahy.

Výroční zpráva za rok 2012/2013 je dostupná zde.

   

       

PROJEKTY, NA KTERÝCH JSME SPOLUPRACOVALI

Integrace cizinců na trhu práce v ČR: posílení role českých měst - Na práci v ČR (5/2012 – 4/2015)
Multikulturní centrum Praha, o.p.s.

Integrační centrum Praha, o.p.s. se zapojilo do projektu Multikulturního centra Praha, o.s. jehož cílem je posílení role českých měst při podpoře integrace cizinců na trhu práce ČR.

Těžiště projektu spočívá ve vzdělávání úředníků české místní samosprávy a státní správy a jejich mobilizaci vzhledem k neuspokojivé situaci pracovních migrantů v ČR. V rámci projektu byl uspořádán integrační workshop, kde došlo k vývoji a přenosu již existujících nástrojů integrace cizinců na trhu práce ČR prostřednictvím sdílení know-how s odborníky z německé organizace Bertelsmannstiftung. Hlavním výstupem projektu je šablona integračního manuálu, která bude představena a distribuována českým městům jako unikátní nástroj integrace cizinců na lokální úrovni.

V rámci projektu se zaměstnanci ICP účastnili několika zahraničních návštěv významných měst EU (např. Berlín, Brusel).

Více o projektu se dozvíte na následujícím odkazu.

 

Využití kvalifikace imigrantů (12/2012 – 11/2014)
Multikulturní centrum Praha

Integrační centrum Praha, o.p.s. se zapojilo do projektu pod názvem "Využití kvalifikace imigrantů", který realizovalo občanské sdružení Multikulturní centrum Praha. Cílem tohoto projektu bylo posílit zapojení migrantů na českém pracovním trhu a umožnit jim využít jejich kvalifikace a schopnosti způsobem, který by odpovídal jak jejich potřebám, tak potřebám české ekonomiky. V jeho rámci byl připravován vznik metodiky pro pracovní poradenství, výzkum zabývající se postavením cizinců na trhu práce, webový portál mapující legislativu a praxi v oblasti nostrifikace zahraničních diplomů. Projekt čerpá z praxe a zkušeností zahraničních partnerů z Rakouska, Německa a Itálie.

Více o projektu se dozvíte na webovém odkazu.

 

„Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“ (12/2012 – 12/2014)
InBáze, o.s.

Integrační centrum Praha, o.p.s. bylo členem tematické sítě dvouletého projektu, s názvem „Formování profese sociokulturní mediátor – inspirace portugalským modelem“, který v rámci operačního programu evropského sociálního fondu Lidské zdroje a zaměstnanost zahájila InBáze, o.s. Cílem projektu bylo etablovat a systémově ukotvit nově vznikající profesi sociokulturních mediátorů v ČR na základě analýzy tuzemské a zahraniční praxe.

Hlavním zaměřením projektu - formování profese sociokulturních mediátorů - byl založení a rozvoj tematické sítě tvořené zahraničním partnerem z Portugalska ACIDI, I.P. (Alto Comissariado para a Imigraçio e Diálogo Intercultural - Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), českými nevládními organizacemi pracujícími s migranty, Asociací mediátorů, Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí - oddělením zahraniční zaměstnanosti a CARITAS Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci.
O dalších informacích navštivte web z tohoto projektu vzniklé Asociace pro interkulturní práci: www.interkulturniprace.cz

EMAT - European Migrant Advisor Toolkit (12/2011 – 1/2014)

Integrační centrum Praha, o.p.s. se zapojilo do projektu EMAT - European Migrant Advisor Toolkit, který podporuje rozvinutí evropského metodického nástroje pro poskytovatele poradenských služeb pro migranty. Pracovníci ICP, o.p.s. se zapojili do připomínkování nově vznikající metodiky určené pro poradce migrantů v EU.

V projektu bylo zapojeno 6 partnerů z 5 zemí: Praxis Community Projects (UK) - www.praxis.org.uk , The Gilfillan Partnership (UK) - www.gpartnership.com; Iberika Group (DE) - www.iberika.de; Fundacion Laboral del Metal (ES) - www.fundacionlaboraldelmetal.es; University of Szczecin (PL) - www.us.szc.pl
EPMA (CZ). V České republice na projektu spolupracovalo několik organizací – ICP, MKC, MigraceOnline.cz, Inbáze, Mezinárodní kulturní institut KLÍČ, SOZE a Charita Česká republika.

Více informací o projektu naleznete na následujícím odkazu.

PODPOŘENÉ PROJEKTY

Časopis Kamarádi    
ICP aktivně podporuje časopis Kamarádi, který je určen pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. V multikulturní knihovně ICP v Žitné 1574/51 jsou výtisky časopisu Kamarád volně k zapůjčení i k rozebrání.

Časopis je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.

Občanské sdružení Zaedno, redakce časopisu Kamarádi
Email: kamaradi@zaedno.org, webové stránky
 

Integrační centrum Praha o.p.s.