Sociální poradenství
Random ImageRandom ImageRandom Image

Sociální poradenství

Sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřuje na plnohodnotné sociální začlenění migrantů do společnosti. 

Sociální poradenství je poskytováno ambulantně v Komunitním a informačním centru ICP a na 4 pobočkách ICP a terénně v místě bydliště nebo zaměstnání migrantů podle jejich individuálních potřeb.

Na poradenství se musíte vždy předem objednat a osobně přijít na konzultaci! Tel: +420 252 543 846

V případě, že z opravdu vážných důvodů (např.hospitalizace, nemoc) nemůžete přijít na konzultaci, můžete poslat rodinného příslušníka. Musíte mu však dát plnou moc.
Plná moc musí obsahovat o Vás i o zmocněnci tyto informace: jméno  a příjmení, datum narození, státní příslušnost, typ pobytu/víza, typ a číslo dokladu totožnosti (pasu, biometrické karty apod.) a kontakt na Vás a zmocněnce.
V případě že plná moc nebude obsahovat tyto údaje, konzultace nebude poskytnuta!

Příklady sociálního poradenství:

  • poskytování informací o právech a povinnostech migranta
  • informace o fungování sociálního systému a pomoc při vyřizování sociálních dávek
  • doprovody a odborná pomoc při komunikaci s úřady státní správy a místní samosprávy
  • asistence při hledání vhodného bydlení a řešení problémů souvisejících s bydlením
  • pomoc při zajištění zdravotního pojištění a zdravotní péče
  • asistence při vyplňování formulářů
  • základní psychosociální pomoc

Termíny sociálního poradenství:

Praha 4 - Pankrác Pondělí:
Čtvrtek:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Praha 12 - Modřany Úterý:
Středa:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Praha 13 - Lužiny Úterý:
Čtvrtek:
9:00 - 17:00
9:00 - 17:00
Praha 14 – Černý Most Pondělí:
Úterý:
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
Komunitní a informační centrum Pondělí:
Středa:
9:00 - 13:00
9:00 - 17:00
Kancelář v Sapě Pondělí: 8:00 - 16:00

 

Integrační centrum Praha o.p.s.