Vzdělávání odborníků
Random ImageRandom ImageRandom Image

Vzdělávání odborníků

„Co mám dělat, když mi na úřad přijde cizinec? Jaké jsou druhy pobytů a jaké jsou mezi nimi rozdíly? Jak vypadá povolení k pobytu? Na jaké dávky má nárok cizinec s dlouhodobým pobytem?“

V rámci naší činnosti nabízíme odborné vzdělávání odborníků a odbornic místní správy a samosprávy, pedagogických pracovníků/nic a dalších odborníků/nic, kteří se během výkonu svého zaměstnání dostávají do kontaktu s migranty/tkami nebo je téma integrace migrantů zajímá.

Účastníci/nice těchto kurzů proškolujeme v oblastech integrace cizinců tak, aby účastníci/nice mohli využít získané informace při kontaktu s cizinci na úřadech/institucích.

Seminář je koncipován tak, aby získáné informace mohly být převedeny do praktického každodenního života a pomáhaly odborníkům/nicím usnadnit jejich práci s migranty/tkami.

Odborný seminář

Délka: 4 vyučovací hodiny (4 x 45 min.)

Cena: kurz je zcela ZDARMA, účastníci/nice získají certifikát o absolvování kurzu a výukové materiály; součástí kurzu je i malé občerstvení.

Lektoři: odborní pracovníci/vnice partnerských organizací (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Sdružení pro integraci a migraci, InBáze), kteří mají několikaleté zkušenosti s prací s migranty.

Místo konání: dle vašich potřeb a možností. Nabízíme vám prostory Komunitního a informačního centra ICP, Žitná 51 – Praha 1, ale rádi za vámi přijedeme i k vám na úřad.

Kapacita: min. 10 osob, max. počet se odvíjí od prostor konání (ICP nabízí prostor pro 20 účastníků/nic).

Datum a čas konání: dle vašich potřeb a možností

Obsah: je vždy konzultován a vytvořen dle přání samotných účastníků/nic. Nabízíme Vám kurzy, kde poskytneme informace o typech pobytů v ČR, o legislativním ukotvení, o nárocích migrantů na sociální dávky dle druhů pobytů, vzdělávání migrantů, zaměstnávání migrantů atd. Kurz je určen vám, proto chceme, abyste se na něm dozvěděli to, co vás opravdu zajímá!

Máte zájem o realizaci semináře na vašem úřadu/ve vaší instituci? Obraťte se na:


Koordinátor vzdělávacích aktivit
Vojtěch Havrda

  edu@icpraha.com

Nadcházející semináře

 

 

Integrační centrum Praha o.p.s.